Wat is je uurtarief? / What is your hourly rate?

Ik werk niet met uurtarieven. Hoe snel of langzaam een fotograaf werkt, zou niet moeten bepalen wat de klant zich kan veroorloven, vind ik. Wat telt is het eindresultaat: het beeld. Daarom reken ik per afgeleverde foto. In dat bedrag zitten alle mogelijke kosten, van reiskosten tot besprekingen, licenties en volledige post-processing. Geen verrassingen achteraf dus. Nog een voordeel daarvan is dat je ook de mogelijkheid hebt om slechts één foto aan te schaffen, als dat alles is wat je nodig hebt (en mocht je er tijdens het selecteren achter komen dat je toch meer foto's wil, dan kan je deze makkelijk bijkopen). De ervaring leert dat deze manier van werken zorgt voor een ontspannen samenwerking en minder druk bij jou als klant/gefotografeerde.

I do not work with hourly rates. How fast or slow a photographer works should not determine what the client can afford, in my opinion. What matters is the end result: the image. That's why I charge per delivered photo. All possible costs, from travel expenses to meetings, licenses, and complete post-processing, are included in that amount. No surprises afterwards. Another advantage of this is that you also have the option to purchase just one photo if that's all you need (and if during the selection process you see you want to get more images, you easily can!). Experience has shown that this way of working ensures a relaxed collaboration and less pressure for you as the client/subject.

Bied je abonnementen aan? / Do you offer subscriptions?

Voor zakelijke klanten wel. De frequentie van fotograferen bepalen we in overleg. We kijken wat het beste is voor jou of jouw bedrijf en maken aan de hand daarvan een plan. De kosten van het abonnement hangen samen met waar je de foto's voor zou willen gebruiken. Is het voor reclamedrukwerk, of bijvoorbeeld social media-gebruik? In dat laatste geval kan ik ook eventueel helpen met het plaatsen en beheren van de content.

For business clients, yes. The frequency of photography sessions is determined through consultation. We assess what is best for you or your company and create a plan based on that. The subscription costs are associated with the intended use of the photos. Are they for advertising print materials or, for example, social media usage? In the latter case, I can also assist with the placement and management of the content if needed.

Doe je bruiloften? / Do you shoot weddings?

Hier ligt op dit moment niet mijn focus. Alleen bij uitzondering fotografeer ik nog bruiloften (of begrafenissen).
Neem gerust contact op voor meer informatie.

At the moment, weddings are not my main focus. I only photograph weddings (or funerals) on rare occasions. Feel free to contact me for more information.

Welke andere services bied je aan? / What other services do you offer?

Naast het aanleveren van beeldmateriaal, kan ik ook helpen met het plaatsen en beheren van content op social media (social media manager).
In het verlengde van fotografie, houd ik me ook steeds meer bezig met cinematografie. Het maken van (korte) video's fascineert mij en is een mooie uitdaging. Het geeft een ander perspectief dan stilstaand beeld en kan de voorkeur hebben wanneer je zoekt naar meer dimensie in je presentatie.
Retoucheren in opdracht van andere fotografen doe ik ook graag.
Daarnaast heb ik meerdere jaren EEJ! magazine geproduceerd en heb daardoor de ervaring om je optimaal te ondersteunen bij het maken van een (eenmalig) magazine te maken (digtaal/print).

In addition to providing visual content, I can also assist with posting and managing content on social media (social media manager).

Extending my focus from photography, I am increasingly involved in cinematography. Creating (short) videos fascinates me and poses a rewarding challenge. It offers a different perspective than still images and may be preferable when seeking more dimension in your presentation.

I also enjoy retouching work commissioned by other photographers. Furthermore, I have several years of experience producing EEJ! magazine, providing me with the expertise to support you in creating a (one-time) magazine (digital/print).

Geef je workshops? / Do you host workshops?

Ja! De mogelijkheden hierin zijn eindeloos. Of je nu wil leren om voor je winkel foto's te maken met je smartphone, of startende fotograaf bent en een volledig verzorgde portret- of fashionshoot wil proberen, ik kan je helpen. Neem even contact op om meer informatie te krijgen en de mogelijkheden te bespreken.

Yes! The possibilities in this are endless. Whether you want to learn how to take photos for your store with your smartphone or if you're a new photographer looking to try a fully organized portrait or fashion shoot, I can assist you. Feel free to contact me to get more information and discuss the options.

Gaat die hond altijd mee? / Does that dog always come along?

Uiteraard niet! Ondanks dat ze mij niet hindert in mijn werkzaamheden, zijn er genoeg factoren waarom ze niet gewenst is op een shoot of bespreking. Ze gaat dus daarom alleen mee als ik 100% zeker weet dat het mogelijk is.

Certainly not! Despite the fact that she doesn't hinder me in my work, there are enough factors for which she is not welcome on a shoot or in a meeting. Therefore, she only accompanies me when I am 100% certain that it is possible.

Do you also take on clients from outside of the Netherlands?

Absolutely! I am keen to travel and have experience working for clients overseas.